Thứ Ba, Tháng Chín 26, 2023
Google search engine
HomeTin tức giáo dụcQuy định đánh giá học viên học Chương trình xoá mù chữ

Quy định đánh giá học viên học Chương trình xoá mù chữ

Ngày 12/7/2022, Bộ giáo dục và Đào tạo đã ban hành thông tư số 10/2022/TT-BGDĐT quy định về đánh giá học viên học Chương trình xoá mù chữ.

Theo đó, Các đối tượng được đánh giá bao gồm: Trung tâm học tập cộng đồng, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên; trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng trực thuộc Bộ Công an quản lí và các cơ sở giáo dục khác được giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện Chương trình xóa mù chữ (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục); cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan

Việc đánh giá học viên bao gồm: Tổ chức đánh giá; sử dụng kết quả đánh giá; tổ chức thực hiện.

Mục đích việc đánh giá: Xác định mức độ rèn luyện và học tập của học viên tham gia chương trình xoá mù chữ để từ đó điều chỉnh hoạt động rèn luyện, học tập của học viên; Hoạt động quản lí, giáo dục của giáo viên.

Việc tổ chức đánh giá được thực hiện bao gồm: Đánh giá định kỳ , đánh giá thường xuyên nội dung học tập các môn học tập và tổng hợp đánh giá kết quả giáo dục.

Đánh giá thường xuyên được thực hiện ở cuối kì, được thể hiện ở ba mức: Hoàn thành tốt, hoàn thành và chưa hoàn thành

Tổng hợp đánh giá kết quả giáo dục: Căn cứ vào đánh giá thường xuyên, đánh giá định kỳ về nội dung học tập các môn học, giáo viên tổng hợp, ghi kết quả đánh giá giáo dục vào bảng tổng hợp đánh giá kết quả giáo dục của lớp.

(ĐKTtrki + ĐKTtrk2 + ĐKTtrk3) + 2 X ĐKTck
ĐTBMH =5

Minh chứng cho kết quả rèn luyện và học tập của học viên được thể hiện bằng hồ sơ đánh giá (bảng tổng hợp kết quả đánh giá, học bạ) theo mẫu

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

BÀI VIẾT THÔNG DỤNG

BÌNH LUẬN HIỆN TẠI